Welcome to Fatima National High School WebSite | Serbisyong Heneral, Dekalidad at Marangal, DAHIL UNA SA LAHAT---BATA! | Soaring High! Junior and Senior High... | Make it A Habit : Wash Hands...Wear Masks and Face Shields...KASAMA LAHAT...KASALI LAHAT...PARA SALAHAT...